Metryka Koronna 4-1, sygnatura 72
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2014-07-09
PL_1_4_1-072_0285.jpg
PL_1_4_1-072_0285.jpg
PL_1_4_1-072_0286.jpg
PL_1_4_1-072_0286.jpg
PL_1_4_1-072_0287.jpg
PL_1_4_1-072_0287.jpg
PL_1_4_1-072_0288.jpg
PL_1_4_1-072_0288.jpg
PL_1_4_1-072_0289.jpg
PL_1_4_1-072_0289.jpg
PL_1_4_1-072_0290.jpg
PL_1_4_1-072_0290.jpg
PL_1_4_1-072_0291.jpg
PL_1_4_1-072_0291.jpg
PL_1_4_1-072_0292.jpg
PL_1_4_1-072_0292.jpg
PL_1_4_1-072_0293.jpg
PL_1_4_1-072_0293.jpg
PL_1_4_1-072_0294.jpg
PL_1_4_1-072_0294.jpg
PL_1_4_1-072_0295.jpg
PL_1_4_1-072_0295.jpg
PL_1_4_1-072_0296.jpg
PL_1_4_1-072_0296.jpg
PL_1_4_1-072_0297.jpg
PL_1_4_1-072_0297.jpg
PL_1_4_1-072_0298.jpg
PL_1_4_1-072_0298.jpg
PL_1_4_1-072_0299.jpg
PL_1_4_1-072_0299.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne