Metryka Koronna 4-1, sygnatura 72
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2014-07-09
PL_1_4_1-072_0240.jpg
PL_1_4_1-072_0240.jpg
PL_1_4_1-072_0241.jpg
PL_1_4_1-072_0241.jpg
PL_1_4_1-072_0242.jpg
PL_1_4_1-072_0242.jpg
PL_1_4_1-072_0243.jpg
PL_1_4_1-072_0243.jpg
PL_1_4_1-072_0244.jpg
PL_1_4_1-072_0244.jpg
PL_1_4_1-072_0245.jpg
PL_1_4_1-072_0245.jpg
PL_1_4_1-072_0246.jpg
PL_1_4_1-072_0246.jpg
PL_1_4_1-072_0247.jpg
PL_1_4_1-072_0247.jpg
PL_1_4_1-072_0248.jpg
PL_1_4_1-072_0248.jpg
PL_1_4_1-072_0249.jpg
PL_1_4_1-072_0249.jpg
PL_1_4_1-072_0250.jpg
PL_1_4_1-072_0250.jpg
PL_1_4_1-072_0251.jpg
PL_1_4_1-072_0251.jpg
PL_1_4_1-072_0252.jpg
PL_1_4_1-072_0252.jpg
PL_1_4_1-072_0253.jpg
PL_1_4_1-072_0253.jpg
PL_1_4_1-072_0254.jpg
PL_1_4_1-072_0254.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne