Metryka Koronna 4-1, sygnatura 72
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2014-07-09
PL_1_4_1-072_0045.jpg
PL_1_4_1-072_0045.jpg
PL_1_4_1-072_0046.jpg
PL_1_4_1-072_0046.jpg
PL_1_4_1-072_0047.jpg
PL_1_4_1-072_0047.jpg
PL_1_4_1-072_0048.jpg
PL_1_4_1-072_0048.jpg
PL_1_4_1-072_0049.jpg
PL_1_4_1-072_0049.jpg
PL_1_4_1-072_0050.jpg
PL_1_4_1-072_0050.jpg
PL_1_4_1-072_0051.jpg
PL_1_4_1-072_0051.jpg
PL_1_4_1-072_0052.jpg
PL_1_4_1-072_0052.jpg
PL_1_4_1-072_0053.jpg
PL_1_4_1-072_0053.jpg
PL_1_4_1-072_0054.jpg
PL_1_4_1-072_0054.jpg
PL_1_4_1-072_0055.jpg
PL_1_4_1-072_0055.jpg
PL_1_4_1-072_0056.jpg
PL_1_4_1-072_0056.jpg
PL_1_4_1-072_0057.jpg
PL_1_4_1-072_0057.jpg
PL_1_4_1-072_0058.jpg
PL_1_4_1-072_0058.jpg
PL_1_4_1-072_0059.jpg
PL_1_4_1-072_0059.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne