Metryka Koronna 4-1, sygnatura 72
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2014-07-09
PL_1_4_1-072_0135.jpg
PL_1_4_1-072_0135.jpg
PL_1_4_1-072_0136.jpg
PL_1_4_1-072_0136.jpg
PL_1_4_1-072_0137.jpg
PL_1_4_1-072_0137.jpg
PL_1_4_1-072_0138.jpg
PL_1_4_1-072_0138.jpg
PL_1_4_1-072_0139.jpg
PL_1_4_1-072_0139.jpg
PL_1_4_1-072_0140.jpg
PL_1_4_1-072_0140.jpg
PL_1_4_1-072_0141.jpg
PL_1_4_1-072_0141.jpg
PL_1_4_1-072_0142.jpg
PL_1_4_1-072_0142.jpg
PL_1_4_1-072_0143.jpg
PL_1_4_1-072_0143.jpg
PL_1_4_1-072_0144.jpg
PL_1_4_1-072_0144.jpg
PL_1_4_1-072_0145.jpg
PL_1_4_1-072_0145.jpg
PL_1_4_1-072_0146.jpg
PL_1_4_1-072_0146.jpg
PL_1_4_1-072_0147.jpg
PL_1_4_1-072_0147.jpg
PL_1_4_1-072_0148.jpg
PL_1_4_1-072_0148.jpg
PL_1_4_1-072_0149.jpg
PL_1_4_1-072_0149.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne