Metryka Koronna 4-1, sygnatura 333
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2014-07-07
PL_1_4_1-333_0225.jpg
PL_1_4_1-333_0225.jpg
PL_1_4_1-333_0226.jpg
PL_1_4_1-333_0226.jpg
PL_1_4_1-333_0227.jpg
PL_1_4_1-333_0227.jpg
PL_1_4_1-333_0228.jpg
PL_1_4_1-333_0228.jpg
PL_1_4_1-333_0229.jpg
PL_1_4_1-333_0229.jpg
PL_1_4_1-333_0230.jpg
PL_1_4_1-333_0230.jpg
PL_1_4_1-333_0231.jpg
PL_1_4_1-333_0231.jpg
PL_1_4_1-333_0232.jpg
PL_1_4_1-333_0232.jpg
PL_1_4_1-333_0233.jpg
PL_1_4_1-333_0233.jpg
PL_1_4_1-333_0234.jpg
PL_1_4_1-333_0234.jpg
PL_1_4_1-333_0235.jpg
PL_1_4_1-333_0235.jpg
PL_1_4_1-333_0236.jpg
PL_1_4_1-333_0236.jpg
PL_1_4_1-333_0237.jpg
PL_1_4_1-333_0237.jpg
PL_1_4_1-333_0238.jpg
PL_1_4_1-333_0238.jpg
PL_1_4_1-333_0239.jpg
PL_1_4_1-333_0239.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne