Zebrania naukowe Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

organizowane w Warszawie przez Zarząd Główny:

  

 

• 9 grudnia 2016 - dr Joanna Orzeł (Uniwersytet Łódzki), "Mitologia Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku".

 

• 14 października 2016 - dr Tomasz Mleczek (Zamek Królewski w Warszawie), „Archiwum Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zasób merytoryczny i przydatność w badaniach genealogicznych.”

 
• 03 czerwca 2016 - referat Panów dr. Bartosza Drzewieckiego (Kraków) oraz dr. Tomasza Sławińskiego (Warszawa), „Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku.” 

 
• 1 kwietnia 2016 - Andrzej Pasikowski, „Nowatorski sposób opisywania herbu przy pomocy ideograficznego i heraldycznie zorientowanego uniwersalnego języka blazonowania (JBS).”

 
• 4 marca 2016 - wręczenie Nagrody im. Adama Heymowskiego.

 
• 5 lutego 2016 - mgr Adam Kromer, „Zespół wizerunków heraldycznych na wspornikach oliwskiej archikatedry.”

  
• 15 stycznia 2016 - dr. hab. Przemysław Mrozowski, „Fryz heraldyczny w oratorium św. Jana w Ladzie – próba nowej interpretacji.”

 

•  20 listopada -  prof. Mariusz Kazańczuk, „Anatomia herbarza.”

 

• 8 maja 2015 - dr Iwona Dacka-Górzyńska (IH PAN), „Słowo i obraz – o funkcjach genealogii i heraldyki w uroczystościach pogrzebowych księcia Michała Serwacego Wiśniowieckiego.”

 

10 kwietnia 2015 - prof. dr. hab. Tomasza Jurka (IH PAN, Poznań) pt. Zapiski heraldyczne. Stan i perspektywy badań.

 

6 marca 2015 - wręczenia Nagrody im. Adama Heymowskiego.

  

27 lutego 2015 - Unia Horodelska na tle stosunków polsko-litewskich od Krewa do zaręczenia wzajemnego Obojga Narodów z udziałem prof. Jana Wroniszewskiego (UMK), prof. Krzysztofa Pietkiewicza (UAM) oraz prof. Igora Kąkolewskiego (CBH PAN).

  

• 30 stycznia 2015 - dr. Jerzego Michty (Kielce), Geneza herbu ziemi sandomierskiej i województwa sandomierskiego.

  

• 19 grudnia 2014 - dr. Witolda Brzezińskiego, Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w późnym średniowieczu: od genealogii do historii społecznej.

  

• 17 października 2014 - Wręczenia Nagrody im. Adama Heymowskiego.

  

• 25 października 2013 - dr hab. Andrzej Sikorski, Piastowscy książęta zatorscy.

  

• 14 czerwca 2013 - prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rodzina Dzieduszyckich w XIX i XX wieku.

  

prezentacja "Skanowanie Metryki Koronnej", 8 VI 2013 (AGAD!) - prezentacja "Skanowanie Metryki Koronnej".

  

• 24 maja 2013 - mgr Jakub Rogulski, "Na co wszystko, dla lepszej wiary, wagi i pewności pieczęć moją zwykłą przycisnąć rozkazałem". Pieczęcie herbowe książąt Sanguszków od XVI do XVIII wieku.

 

 

12-13 kwietnia 2013 - konferencja "Herb i Heraldyka w Kulturze Staropolskiej".

  

• 8 marca 2013 - wręczenie Nagrody im. Adama Heymowskiego.

 

• 22 lutego 2013 - dr Karel Müller (Opawa) i dr Ladislav Vrteľ (Bratysława) opowiedzą o dzisiejszych systemach heraldycznych Czech i Słowacji.

  

• 18 stycznia 2013 - dr Przemysław Mrozowski, ks. dr Janusz Nowiński, Tkanina herbowa z przełomu XIII i XIV w. z Lądu.

  

• 14 grudnia 2012 - prof. Joanna Karczewska, Rody rycerskie na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w późnym średniowieczu.

  

• 23 listopada 2012 - dr Tomasz Sławiński, Olszowscy herbu Wilczekosy – zawiłe ścieżki genealogii.

  

• 19 października 2012 - dr Sławomir Górzyński, Identyfikacja stanowa i heraldyczna na grobach polskich emigrantów (na przykładzie cmentarza w Montmorency).

  

• 11 maja 2012 - Mgr Adam Żurek, Herby polskie w Innsbruckim herbarzu Jörg’a Rugenn’a (Ms. 545).

  

• 20 kwietnia 2012 - dr Hieronim Grala, Skąd przyleciał dwugłowy orzeł? (uwagi o początkach moskiewskiej sfragistyki państwowej).

  

• 9 marca 2012 - wręczenie Nagrody im. Adama Heymowskiego

  

• 24 lutego 2012 - prof. Władysław Duczko, Program badań nad Genomem Piastów.

  

• 20 stycznia 2012 - dr Ewa Bojaruniec, Nobilitacje patrycjuszy gdańskich w okresie panowania Kazimierza Jagiellończyka i jego synów.

  

• 9 grudnia 2011 - dr Łukasz Lubicz-Łapiński, Heraldyka drobnej szlachty podlaskiej w XV-XVII w. Źródła i ich specyfika.

  

• 28 października 2011 - referat Stanisława A. Jaśkowskiego, Pieczęci safawidzkich władców Iranu i ich znaczenie.

  

7 października 2011

referat dr Iwony Dackiej-Górzyńskiej pt. O wartości źródeł metrykalnych – na podstawie akt zmarłych z kościoła św. Krzyża w Warszawie XVII-XVIII w.

komunikat dr. Sławomira Górzyńskiego nt. Kongresu Genealogicznego, organizowanego przez Międzynarodową Akademię Genealogii, który odbędzie się w dniach 26-29 września b.r. w Bolonii.

komunikat dr. Marka Minakowskiego (Kraków) nt. serii wydawniczej „Elity Rzeczypospolitej”.

  

• zebrania zorganizowane w roku 2006

  

• zebrania zorganizowane w roku 2005

 

 

Joomla templates by a4joomla