Zebrania naukowe zorganizowane przez Oddział Toruński:

 

30 października 2003:

 • referat dr. Dariusza Dąbrowskiego "Kronika halicko-wołyńska jako źródło do badań genealogicznych"
 • komunikat dr Joanny Karczewskiej "Nieznane wywody szlachectwa z ksiąg wielkopolskich"

 

6 marca 2003:

 • Walne Zebranie członków Oddziału Toruńskiego PTHer, w którym dokonano wyboru władz Oddziału oraz wygłoszono referaty:
  • komunikat Stanisława Górzyńskiego: "Nagrobek ks. cieszyńskiego Władysława zmarłego w Pizie w 1355 r."
  • referat M. Targowskiego "Herby miejskie z fryzu na dawnym Dworze Artusa w Toruniu"

 

7 listopada 2002:

 • referat dra Sobiesława Szybkowskiego: "Małżeństwa kasztelana przemyskiego Dobiesława z Żurawicy"
 • komunikat dra hab. Jana Wroniszewskiego: "Paweł Konwa - sługa szlachecki"

 

23 maja 2002:

 • referat dr Karola Polejowskiego nt.: "Związki genealogiczne donatorów zakonu krzyżackiego we Francji"

 

11 kwietnia 2002:

 • komunikat dra Dariusza Karczewskiego: "XIII-wieczny rycerski tłok pieczętny"
 • komunikat dra Jana Wroniszewskiego: "Pieczęć Przeworska z początku XV w."
 • komunikat dr Anny Supruniuk: "Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza cz. III"

 

21 lutego 2002:

 • referat dra Sobiesława Szybkowskiego nt.: "Uwagi do genealogii Kościeleckich"

 

19 stycznia 2002:

 • referat prof. dr hab. Janusza Bieniaka nt.: "Słońscy h. Doliwa"

 

22 listopada 2001:

 • referat dr Beaty Możejko nt.: "Gotard Bystram z Radlina - działalność w Prusach Królewskich"

 

24 października 2001:

 • referat dra Sobiesława Szybkowskiego nt.: "Ścibor Ściborowic - Kujawianin czy Pomorzanin? Z badań nad związkami rycerstwa pomorskiego z Kujawami i ziemią dobrzyńską w czasach panowania księcia Kazimierza Bogusławica (Kaźka)"

 

18 czerwca 2001:

 • referat dra Sobiesława Szybkowskiego nt.: "Dwaj Janowie Kościeleccy. Z badań nad genealogią Ogończyków z Kościelca"

 

23 kwietnia 2001:

 • referat dra Klemensa Bruskiego nt.: "Herby rycerstwa pomorskiego"

 

19 marca 2001:

 • referat prof. dra hab. Jana Pakulskiego nt.: "Pieczęcie herbowe arcybiskupów gnieźnieńskich"

 

22 lutego 2001:

 • referat dra Dariusza Karczewskiego nt.: "Herb Bydgoszczy. Studium sfragistyczno-heraldyczne"

 

25 stycznia 2001:

 • referat dra Dariusza Dąbrowskiego nt.: "Synowie Mścisława Rościsławowicza Chrobrego. Przyczynek do genealogii smoleńskiej linii Rurykowiczów"
 • komunikat dr hab. K. Mikulskiego i dra J. Wroniszewskiego: "Herb miasta Golubia"

 

28 listopada 2000:

 • Zdzisław Noga "Krakowska rada miejska w XVI w. Problemy badawcze"

 

16 czerwca 2000:

 • mgr Piotr Bokota "Uwagi o pieczęciach średniowiecznych miast kujawskich i dobrzyńskich"

 

18 maja 2000:

 • dr Henryk Seroka "Geneza i funkcje herbu miejskiego w Małopolsce"

 

13 kwietnia 2000:

 • mgr Bronisław Nowak "O genealogiczności rodu Porajów"

 

9 grudnia 1999:

 • dr Krzysztof Mikulski "Imiona dzieci w toruńskich księgach chrztów w XVII i I połowie XVIII wieku"

 

11 czerwca 1999:

 • dr Jan Wroniszewski "Elity lokalne w średniowiecznej Małopolsce"

 

14 maja 1999:

 • dr Jan Tęgowski "Małżeństwa wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowicza"

 

16 kwietnia 1999:

 • mgr Paweł Gąsiorowski "Kształtowanie się nazwisk chłopskich w XVIII-I połowie XIX w. na przykładzie parafii rościszewskiej"

 

19 marca 1999:

 • Zenon Piech "Treści i funkcje herbów w przedstawieniach Jagiellonów (XIV-XVI w.)

 

12 lutego 1999:

 • prof. dr Błażej Śliwiński "Herbarz samorządowy miast i gmin województwa pomorskiego"

 

2 grudnia 1998:

 • prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński "Herby i herbarze polskie w rękopisach bibliotek i archiwów europejskich"

 

9 czerwca 1998:

 • mgr Piotr Bokota "Projekty herbów miast Królestwa Polskiego z lat 1868-1876 w aktach Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu w Sankt Petersburg"

 

19 maja 1998:

 • mgr Tomasz v. Piechowski "Uwagi na temat początków rodziny Cegenbergów w Prusach"

 

24 marca 1998:

 • mgr Dariusz Knopik "Pochodzenie Zwinisławy, żony Mściwoja I"

 

24 marca 1998:

 • dr Beata Możejko "Iwaszko Dowojnowicz, starosta bielski w kontaktach z Gdańskiem"

 

3 marca 1998:

 • mgr Adam Szweda "Arcybiskup gnieźnieński Janusz Suchywilk i jego krewni"

 

10 lutego 1998:

 • mgr Dariusz Dąbrowski "Czy istniało dwóch synów Daniela Romanowicza halicko-wołyńskiego o imieniu Mścisław ?"

 

27 listopada 1997:

 • mgr Wiesław Nowosad "Wąglikowscy w Prusach Królewskich w XVII i I poł. XVIII w."

 

7 października 1997:

 • mgr Jerzy Michta "Barwy herbów rodzin nobilitowanych w XV i XVI w."

 

16 czerwca 1997:

 • mgr Jarosław Dumanowski "Domus Dambsciana - uwagi o solidarności rodowej szlachty w XVI-XVIII w."

 

12 maja 1997:

 • mgr Sobiesław Szybkowski "Starsza linia Pomianów z Kłobi".

 

10 marca 1997:

 • prof. dr hab. Janusz Bieniak "Krąg rodzinny Jadwigi z Żerkowa".

 

17 lutego 1997:

 • mgr Beata Możejko "Nieznane materiały do dziejów herbu Torunia".

 

13 stycznia 1997:

 • dr Krzysztof Mikulski "Toruńscy przodkowie Mikołaja Kopernika".

 

Joomla templates by a4joomla