Zebrania naukowe zorganizowane przez Oddział Krakowski:
 

 

 • 18 listopada 2016 - V Seminarium Sfragistyczne, poświęcone pieczęciom kościelnym.

 

 • 24 października 2016  - 206. zebranie Oddziału – odczyt mgr Bartłomieja Wołyńca (Uniwersytet Jagielloński), Szyszkowscy w XVI-XVII wieku.

 

 • 06 czerwca 2016 - odczyt dr Natalii Rudyki (Kijów), Kołty jako element sztuki jubilerskiej dawnej Rusi.

 

 • 16 maja 2016 - 205. zebranie Oddziału – odczyt prof. Jana Librona (Uniwersytet Masaryka w Bernie), Wacław II książę krakowski i król polski.

 

 • 18 marca 2016 - 204. zebranie Oddziału – odczyt mgr Piotra Oknińskiego (Uniwersytet Warszawski), Próba nowego spojrzenia na problem początków kancelarii miasta.

 

 • 25 stycznia 2016  - 202. zebranie Oddziału - odczyt mgr Piotra Kołpaka, Wokół systemu sfragistycznego prymasa Jana Łaskiego.

 

 • 14 grudnia 2015 - 201. zebranie Oddziału - odczyt mgr Aleksandry Girsztowt (Uniwersytet Gdański), Życie w cieniu zamku - rzemiosła w średniowiecznym Malborku.

 

 • 19 listopada 2015 - 200. zebranie Oddziału - odczyt dr Wojciecha Kozłowskiego (Warszawa), Społeczność międzynarodowa w Europie Środkowej w XIII wieku.

 

 • 14 maja 2015 - 199. zebranie Oddziału - spotkanie zatytułowane Refleksje nad pamięcią historyczną w późnośredniowiecznej Polsce, spotkanie poświęcone książce dra hab. Piotra Węcowskiego.

 

 • 27 kwietnia 2015  - 198 zebranie Oddziału - referat mgr Rafał Kalinowski, Dzieje herbu Ostoja w średniowieczu.

 

 • 23 marca 2015 - 197 zebranie Oddziału - referat mgr Bartłomiej Wołyniec (Uniwersytet Jagielloński), Herb jako nośnik cnót i przymiotów właściciela. Biskup krakowski Marcin Szyszkowski (1616-1630) w świetle poezji heraldycznej.

  

 • 26 stycznia 2015 - 196 zebranie Oddziału - referat dr. hab. Beaty Możejko, prof. UG (Uniwersytet Gdański), Jak gdański kaper Paul Beneke nie rozpoznał burgundzkiej bandery? Okoliczności zdobycia tryptyku Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny".

 

 • 28 października 2013 - 184 zebranie Oddziału - referat dr. Andrzeja Marca (UJ), Sąd ziemski krakowski do roku 1370.

 

 • 4 lutego 2013 - 179 zebranie Oddziału - referat dr. Tomasza Kałuskiego (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Obraz mieszczan w świetle pieczęci cechowych z terytorium Księstwa Głogowskiego do połowy XIX wieku.

 

 • 22 października 2012 - 176 zebranie Oddziału - referat dr. Andrzeja Marca (Uniwersytet Jagielloński), Między Przemysłem II a Władysławem Łokietkiem. Kilka uwag o Królestwie Polskim na przełomie XIII i XIV wieku.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla