ZEBRANIA

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Polskie Towarzystwo Heraldyczne, zwane w dalszych postanowieniach statutu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

Towarzystwo może powoływać oddziały, podlegajšce legalizacji przez właściwe terenowe organy administracji państwowej oraz sekcje i koła.

§ 4.

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Towarzystwo ma prawo prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa.

§ 5.

1. Towarzystwo używa pieczęci z napisem "Polskie Towarzystwo Heraldyczne - Zarząd Główny"; "Polskie Towarzystwo Heraldyczne - Oddział w...".

2. Towarzystwo może posiadać godło i odznakę organizacyjną ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Joomla templates by a4joomla