STATUT

 

Statut Polskiego Towarzystwa Heraldycznego został zmieniony na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTHer. 21.06.1991 r., ostateczną wersję zatwierdził, podczas rozprawy, Sąd Wojewódzki w Warszawie (VII Wydział Cywilny i Rejestrowy) dnia 12 Marca 1993 r.

 

Zamieszczona tu wersja Statutu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego jest zgodna z wydrukowaną w Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii t. I (XII) ISSN 1230-803X.

 

 

Joomla templates by a4joomla