Głęboko poruszeni zawiadamiamy ze smutkiem, że 3 stycznia 2010 roku zmarł


ś. + p.

Prof. dr hab. Stefan Krzysztof Kuczyński

 

Odszedł od nas wielki Uczony, światowej rangi znawca heraldyki, członek Międzynarodowej Akademii Heraldyki, bez Którego nie odrodziłoby się Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Był jego Współzałożycielem, Członkiem Honorowym i wieloletnim Prezesem.

Straciliśmy Człowieka wielkich cnót, Mistrza i Przyjaciela

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Pogrzeb odbędzie się dnia 11 I 2010 r.  po mszy świętej w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie (o godzinie 11.00)

 

Joomla templates by a4joomla