Archiwum Główne Akt Dawnych

Polskie Towarzystwo Heraldyczne

zapraszają na
VI konferencję z cyklu
Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich
na temat


Herby – rody – badacze

Heraldyczne polonika w zbiorach państw nadbałtyckich


miejsce obrad: Archiwum Główne Akt Dawnych
(Warszawa, Pałac Raczyńskich, ul. Długa 7)
termin: piątek, 28 listopada 2014 r.

 

PROGRAM

11:00–11:05
Dr Hubert Wajs (Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych) – Powitanie

11:05–11:15
Prof. dr hab. Władysław Stępniak (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych) – Wprowadzenie w problematykę konferencji

11:15–11:45
Zmicier Jackiewicz (Narodowe Muzeum-Rezerwat Historyczno-Kulturowe w Nieświeżu, Białoruś) – Heraldyka mieszczan-szlachty w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII–XVIII wieku

11:45–12:15
Prof. dr hab. Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński) – Materiały dotyczące heraldyki książęcej w Archiwum Książąt Szczecińskich

12:15–12:30 – Dyskusja

12:30–13:00 Przerwa kawowa

13:00–13:30
Mgr Mateusz Klempert (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Archiwum rodzinne Kossakowskich

13:30–14:00
Sigita Sne (Uniwersytet Łotwy w Rydze) – Städteheraldik Lettlands im Mittelalter

14:00–14:15 – Dyskusja

14:15–14:45 Przerwa kawowa

14:45–15:15
Ewa Lichnerowicz (PAN Biblioteka Gdańska) – Rękopiśmienne źródła z XVI–XIX wieku do genealogii rodzin gdańskich w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej

15:15–15:30
Dr Hubert Wajs (Archiwum Głównego Akt Dawnych) – Przyczynek do rozważań o herbach na pieczęci wielkiej litewskiej w XVI i XVII wieku

15:30–15:45
Dr Anna Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) – Heraldyka online: nordycki portal internetowy

15:45–16:00
Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie obrad

Joomla templates by a4joomla