Warszawa, 14 października 2014 r.

 


Wielce Szanowny Pan Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Henryk Samsonowicz

 

 

 

 

 

Z wielka satysfakcją własną pragnę w tym uroczystym dniu złożyć wybitnemu badaczowi dzie-jów Polski i powszechnej wyrazy szacunku. Przesyłam te słowa w imieniu nie tylko własnym, ale także całego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, którego Pan Profesor jest członkiem od jego powstania. Wielokrotnie nasze Towarzystwo miało okazję doświadczyć wsparcia naukowe-go ze strony Pana Profesora, jak choćby ostatnio podczas współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne i Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego sesji poświęconej Unii Horodelskiej, kiedy to jak zawsze wyśmienicie Pan Profesor podsumował obrady.

 

 

 

Z okazji nadania tak cennego wyróżnienia, jakim jest doktorat honoris causa przez Senat Uni-wersytetu Adama Mickiewicza, raz jeszcze proszę o przyjęcie wyrazów najwyższego szacunku i życzeń wielu kolejnych publikacji oraz zdrowia.

 

 

 

 

 

W imieniu Zarządu Głównego

 

 

 

Prezes

 

 

 

dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO

 

 

 

Joomla templates by a4joomla