Informujemy o konferencji naukowej
Archiwa w nauce, nauka w archiwach
26-27 listopada 2014 r. w Warszawie

organizowanej przez

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
Archiwum Główne Akt Dawnych
Archiwum Naukowe Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Archiwum Polskiej Akademii Nauk
oraz
Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Muzeum Podlaskie w Białymstoku

26 listopada 2014 r. (środa)

Archiwum Główne Akt Dawnych, ul. Długa 7, Warszawa

09:30-10:00 otwarcie obrad

10:00-12:00 obrady

Przewodniczą: dr Hanna Krajewska, dr Hubert Wajs

prof. dr hab. Władysław Stępniak, dr Ewa Rosowska
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa)
Strategia rozwoju działalności naukowej w archiwach państwowych i organizacja badań

dr Hubert Wajs i dr hab. prof. UO Sławomir Górzyński (AGAD)
Digitalizacja Metryki Koronnej w AGAD

mgr Małgorzata Badowska (AGAD, Warszawa)
Digitalizacja i publikacja w Internecie sumariusza Ksiąg Poselstw Metryki Koronnej. EAD i XML

mgr Katarzyna Gołąbek (AGAD, Warszawa)
Digitalizacja Metryki Koronnej z czasów Zygmunta Augusta

mgr Anna Czajka (AGAD, Warszawa)
Problemy konserwatorskie masowej digitalizacji archiwaliów

mgr Karol Zgliński (AGAD, Warszawa)
Problemy techniczne skanowania masowego archiwaliów

Dyskusja

12:00-12:30 przerwa kawowa

12:30-14:30 obrady

Przewodniczą: dr Jacek Krochmal, mgr Artur Rogalskie

dr Adam Grzegorz Dąbrowski (AAN, Warszawa)
Rękopiśmienne spuścizny ludzi nauki oraz materiały biograficzne polskich kadr naukowych przechowywane w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie

dr Dorota Lewandowska, mgr Małgorzata Osiecka (AGAD, Warszawa)
Spuścizny uczonych w zasobie AGAD

dr Anna Krzemińska (Instytut Farmakologii PAN Kraków),
Zabezpieczenie i ponowne wykorzystanie dokumentacji badań naukowych (tzw. surowych danych) teoria i praktyka

dr hab. prof. UwB Wojciech Śleszyński (Uniwersytet w Białymstoku),
Nowe ustalenia badawcze a białoruskie zasoby archiwalne z okresu II Rzeczypospolitej

dr Seweryn Szczepański (Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn), dr Piotr Lasek (Instytut Sztuki PAN)
Nieznany zamek na Wielkiej Żuławie (Gross Werder) w świetle źródeł kartograficznych ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN

Dyskusja

14:30-15:30 przerwa na obiad

15:30-17:00 obrady

Przewodnicząca: dr hab. prof. IS PAN Dorota K. Rembiszewska, dr Hubert Wajs

dr Mirosław Rogulski (Fundacja im. S. Konarskiego),
Materiały archiwalne Tymoteusza Łuniewskiego jako źródło do badań nad działalnościa naukową, kulturalną i społeczną ziemiaństwa polskiego w drugiej połowie XIX wieku

mgr Artur Rogalskie (AP w Siedlcach),
Inwentarze pozostałości po księciu Aleksandrze Sapiesze, członku Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

mgr Norbert Tomaszewski (Muzeum Rolnictwa, Ciechanowiec),
Spuścizna ziemiańska doc. Józefa Włodka (1918-1985) w zbiorach Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

dr hab. prof. IS PAN Ryszard Grzesik (Instytut Slawistyki PAN),
Stanislaw Latanowicz - zapomniany kolkcjoner poznański

mgr Ewa Dulna-Rak (Uniwersytet Warszawski),
Zbiory archiwalne polskich reformatorów teatru w dwudziestoleciu międzywojennym - Juliusza Osterwy i Iwona Galla

27 listopada 2014 r. (czwartek)

Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa

09:30-11:30 obrady

Przewodniczy dr Hanna Krajewska

dr hab. prof. IS PAN Dorota Krystyna Rembiszewska (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa)
Archiwizacja materiałów gwarowych na przykładzie Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny

mgr Ewa Rubaszewska (Warszawa)
Archiwum rodzinne - między emocjami a nauką

dr hab. prof. UwB Kamila Budrowska (Uniwersytet w Białymstoku),
Cenzura wobec literatury pięknej w latach 1945-1989. Źródła archiwalne z zespołu GUKPPiW w pracy filologa

dr Magdalena Budnik (Uniwersytet w Białymstoku),
Wykorzystanie źródeł archiwalnych w pracy "Książka Nowego Czytelnika". Literatura dla byłych analfabetów przeszkolonych w Polsce w latach 1948-1951

mgr Robert Mieczkowski
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
Parę słów na temat zasobu archiwalnego Instytutu Literackiego Jerzego Giedroycia

11:00-11:30 przerwa na kawę

11:30-12:30 Promocja publikacji o tematyce archiwalnej wydanych przez Łomżyńksie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
Prowadzenie: dr hab. prof. IS PAN Dorota K. Rembiszewska

12:30 Zakończenie konferencji 

Joomla templates by a4joomla