27 lutego 2017

POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE

 

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

 

 

serdecznie zaprasza na 209. zebranie naukowe, które odbędzie się 27 lutego (poniedziałek) 2017 r., o godz. 16:00, w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UJ (ul. Św. Anny 6, sala nr 14, I piętro). Podczas zebrania

 

Prof. Mieczysław Rokosz (Uniwersytet Jagielloński)

wygłosi odczyt pt.

Wokół herbu miasta Sandomierza

 

 

Po zebraniu naukowym odbędzie się

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTHER.

 

Pierwszy termin zebrania wyznaczony został na godzinę 17:00. W przypadku braku kworum obrady rozpoczną się w drugim terminie - o godzinie 17:10.

 

Program Walnego Zebrania:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Oddziału.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3. Sprawozdanie Sekretarzy Zarządu z działalności w latach 2013-2016.

4. Sprawozdanie Skarbnika Oddziału.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

6. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu.

7. Wybór komisji skrutacyjnej.

8. Wybór nowych władz:

     8.1. Wybór Prezesa.

     8.2. Wybór członków Zarządu.

     8.3. Wybór Komisji Rewizyjnej

     8.4. Ogłoszenie wyników

9. Wolne wnioski

 

Afisz

 

W imieniu Zarządu

Piotr Kołpak

Sekretarz Oddziału

 

Joomla templates by a4joomla