Strona z wiadomościami bieżącymi Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

 

Witamy na stronie z publikacjami naukowymi
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

1.              Publikacje Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

2.              I Kongres Heraldyki Polskiej

Program i abstrakty wystąpień referentów

Bazy wiedzy:

1.              Fotografie III Oddziału Archiwum Głównego Akt Dawnych

2.              Metryka Koronna

3.              Księgi Grodzkie i Ziemskie Płockie

4.              Księgi Grodzkie Przedeckie  

5.              Księgi grodzkie i Ziemskie Kowalskie

6.              Heroldia Królestwa Polskiego (w opracowaniu)

7.              Archiwum Towarzystwa Opieki na Grobami i Pamiątkami Historycznymi we Francji, Tom 1

8.              Archiwum Towarzystwa Opieki na Grobami i Pamiątkami Historycznymi we Francji, Tom 2

9.              Groby polskie na cmentarzach w Owernii (etap pierwszy)

10.           Renowacja nagrobka Mieczysława Kamieńskiego

11.           Inwentarz archiwum Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Opracowanie sfinansowane ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Biblioteka Cyfrowa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Copyright © 2016 by PTHer CC BY ND