POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE • THE POLISH HERALDIC SOCIETY

PL 00–272 Warszawa • Rynek Starego Miasta 29/31

Tel. 506 478 180 www.pther.eu

Warszawa, 5 lutego 2018 r.

 

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zapraszam na zebranie naukowe, które odbędzie się w gościnnych murach Archiwum Głównego Akt Dawnych (ul. Długa 7, 00-263 Warszawa), w piątek 16 lutego 2018 roku, o godzinie 17.00.

Referat wygłosi:

dr Magdalena Piskała (IBL PAN), Orbis Polonus Szymona Okolskiego – nie(d)oceniona koncepcja herbarza barokowego

Mimo, że Szymon Okolski jest m.in. autorem herbarza, to referat nie będzie o heraldyce...

 

                          W imieniu Zarządu Głównego

                                  Prezes

                                  dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO

PS

Od 2018 roku korespondencję będziemy wysyłać tylko w postaci listów elektronicznych dlatego pilnie prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej na adres: sng@dig.pl.