POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE • THE POLISH HERALDIC SOCIETY

PL 00–272 Warszawa • Rynek Starego Miasta 29/31

Tel. 506 478 180

________________________________________________________________________________________________________________

Warszawa, 30 grudnia 2017 r.

 

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zapraszam na zebranie naukowe, które tym razem odbędzie się w gościnnych murach Archiwum Głównego Akt Dawnych (ul. Długa 7, 00-263 Warszawa), w piątek 12 stycznia 2018 roku, o godzinie 17.00.

Referat wygłosi:

dr hab. prof. UO, Sławomir Górzyński, Podróże i inne źródła

Wiedza o podróżach może być czerpana z wielu źródeł. Pretekstem do spotkania będą dwa źródła, prezentujące w jaki sposób ludzie doby nowożytnej poruszali się po Europie, a także jak o tym pamiętano.

Rozważania te zostaną zilustrowane licznymi fotografiami owych źródeł, ale także próbą dotarcia do tego co mogli wówczas widzieć….

 

W imieniu Zarządu Głównego i swoim własnym przesyłam serdeczne życzenia pomyślności z okazji Świat Bożego narodzenia i Nowego 2018 Roku!

                          W imieniu Zarządu Głównego

                                   Prezes

                                   dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO

PS

Od 2018 roku korespondencję będziemy wysyłać tylko w postaci listów elektronicznych dlatego pilnie prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej na adres: sng@dig.pl.