Metryka Koronna 4-1, sygnatura 245
2014-06-26
PL_1_4_1-245_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-245_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-245_0001.jpg
PL_1_4_1-245_0001.jpg
PL_1_4_1-245_0002.jpg
PL_1_4_1-245_0002.jpg
PL_1_4_1-245_0003.jpg
PL_1_4_1-245_0003.jpg
PL_1_4_1-245_0004.jpg
PL_1_4_1-245_0004.jpg
PL_1_4_1-245_0005.jpg
PL_1_4_1-245_0005.jpg
PL_1_4_1-245_0006.jpg
PL_1_4_1-245_0006.jpg
PL_1_4_1-245_0007.jpg
PL_1_4_1-245_0007.jpg
PL_1_4_1-245_0008.jpg
PL_1_4_1-245_0008.jpg
PL_1_4_1-245_0009.jpg
PL_1_4_1-245_0009.jpg
PL_1_4_1-245_0010.jpg
PL_1_4_1-245_0010.jpg
PL_1_4_1-245_0011.jpg
PL_1_4_1-245_0011.jpg
PL_1_4_1-245_0012.jpg
PL_1_4_1-245_0012.jpg
PL_1_4_1-245_0013.jpg
PL_1_4_1-245_0013.jpg
PL_1_4_1-245_0014.jpg
PL_1_4_1-245_0014.jpg
PL_1_4_1-245_0015.jpg
PL_1_4_1-245_0015.jpg
PL_1_4_1-245_0016.jpg
PL_1_4_1-245_0016.jpg
PL_1_4_1-245_0017.jpg
PL_1_4_1-245_0017.jpg
PL_1_4_1-245_0018.jpg
PL_1_4_1-245_0018.jpg
PL_1_4_1-245_0019.jpg
PL_1_4_1-245_0019.jpg
PL_1_4_1-245_0020.jpg
PL_1_4_1-245_0020.jpg
PL_1_4_1-245_0021.jpg
PL_1_4_1-245_0021.jpg
PL_1_4_1-245_0022.jpg
PL_1_4_1-245_0022.jpg
PL_1_4_1-245_0023.jpg
PL_1_4_1-245_0023.jpg
PL_1_4_1-245_0024.jpg
PL_1_4_1-245_0024.jpg
PL_1_4_1-245_0025.jpg
PL_1_4_1-245_0025.jpg
PL_1_4_1-245_0026.jpg
PL_1_4_1-245_0026.jpg
PL_1_4_1-245_0027.jpg
PL_1_4_1-245_0027.jpg
PL_1_4_1-245_0028.jpg
PL_1_4_1-245_0028.jpg
PL_1_4_1-245_0029.jpg
PL_1_4_1-245_0029.jpg
PL_1_4_1-245_0030.jpg
PL_1_4_1-245_0030.jpg
PL_1_4_1-245_0031.jpg
PL_1_4_1-245_0031.jpg
PL_1_4_1-245_0032.jpg
PL_1_4_1-245_0032.jpg
PL_1_4_1-245_0033.jpg
PL_1_4_1-245_0033.jpg
PL_1_4_1-245_0034.jpg
PL_1_4_1-245_0034.jpg
PL_1_4_1-245_0035.jpg
PL_1_4_1-245_0035.jpg
PL_1_4_1-245_0036.jpg
PL_1_4_1-245_0036.jpg
PL_1_4_1-245_0037.jpg
PL_1_4_1-245_0037.jpg
PL_1_4_1-245_0038.jpg
PL_1_4_1-245_0038.jpg
PL_1_4_1-245_0039.jpg
PL_1_4_1-245_0039.jpg
PL_1_4_1-245_0040.jpg
PL_1_4_1-245_0040.jpg
PL_1_4_1-245_0041.jpg
PL_1_4_1-245_0041.jpg
PL_1_4_1-245_0042.jpg
PL_1_4_1-245_0042.jpg
PL_1_4_1-245_0043.jpg
PL_1_4_1-245_0043.jpg
PL_1_4_1-245_0044.jpg
PL_1_4_1-245_0044.jpg
PL_1_4_1-245_0045.jpg
PL_1_4_1-245_0045.jpg
PL_1_4_1-245_0046.jpg
PL_1_4_1-245_0046.jpg
PL_1_4_1-245_0047.jpg
PL_1_4_1-245_0047.jpg
PL_1_4_1-245_0048.jpg
PL_1_4_1-245_0048.jpg
PL_1_4_1-245_0049.jpg
PL_1_4_1-245_0049.jpg
PL_1_4_1-245_0050.jpg
PL_1_4_1-245_0050.jpg
PL_1_4_1-245_0051.jpg
PL_1_4_1-245_0051.jpg
PL_1_4_1-245_0052.jpg
PL_1_4_1-245_0052.jpg
PL_1_4_1-245_0053.jpg
PL_1_4_1-245_0053.jpg
PL_1_4_1-245_0054.jpg
PL_1_4_1-245_0054.jpg
PL_1_4_1-245_0055.jpg
PL_1_4_1-245_0055.jpg
PL_1_4_1-245_0056.jpg
PL_1_4_1-245_0056.jpg
PL_1_4_1-245_0057.jpg
PL_1_4_1-245_0057.jpg
PL_1_4_1-245_0058.jpg
PL_1_4_1-245_0058.jpg
PL_1_4_1-245_0059.jpg
PL_1_4_1-245_0059.jpg
PL_1_4_1-245_0060.jpg
PL_1_4_1-245_0060.jpg
PL_1_4_1-245_0061.jpg
PL_1_4_1-245_0061.jpg
PL_1_4_1-245_0062.jpg
PL_1_4_1-245_0062.jpg
PL_1_4_1-245_0063.jpg
PL_1_4_1-245_0063.jpg
PL_1_4_1-245_0064.jpg
PL_1_4_1-245_0064.jpg
PL_1_4_1-245_0065.jpg
PL_1_4_1-245_0065.jpg
PL_1_4_1-245_0066.jpg
PL_1_4_1-245_0066.jpg
PL_1_4_1-245_0067.jpg
PL_1_4_1-245_0067.jpg
PL_1_4_1-245_0068.jpg
PL_1_4_1-245_0068.jpg
PL_1_4_1-245_0069.jpg
PL_1_4_1-245_0069.jpg
PL_1_4_1-245_0070.jpg
PL_1_4_1-245_0070.jpg
PL_1_4_1-245_0071.jpg
PL_1_4_1-245_0071.jpg
PL_1_4_1-245_0072.jpg
PL_1_4_1-245_0072.jpg
PL_1_4_1-245_0073.jpg
PL_1_4_1-245_0073.jpg
PL_1_4_1-245_0074.jpg
PL_1_4_1-245_0074.jpg
PL_1_4_1-245_0075.jpg
PL_1_4_1-245_0075.jpg
PL_1_4_1-245_0076.jpg
PL_1_4_1-245_0076.jpg
PL_1_4_1-245_0077.jpg
PL_1_4_1-245_0077.jpg
PL_1_4_1-245_0078.jpg
PL_1_4_1-245_0078.jpg
PL_1_4_1-245_0079.jpg
PL_1_4_1-245_0079.jpg
PL_1_4_1-245_0080.jpg
PL_1_4_1-245_0080.jpg
PL_1_4_1-245_9999-okladka.jpg
PL_1_4_1-245_9999-okladka.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne