Metryka Koronna 4-1, sygnatura 239
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2014-07-25
PL_1_4_1-239_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-239_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-239_0001.jpg
PL_1_4_1-239_0001.jpg
PL_1_4_1-239_0002.jpg
PL_1_4_1-239_0002.jpg
PL_1_4_1-239_0003.jpg
PL_1_4_1-239_0003.jpg
PL_1_4_1-239_0004.jpg
PL_1_4_1-239_0004.jpg
PL_1_4_1-239_0005.jpg
PL_1_4_1-239_0005.jpg
PL_1_4_1-239_0006.jpg
PL_1_4_1-239_0006.jpg
PL_1_4_1-239_0007.jpg
PL_1_4_1-239_0007.jpg
PL_1_4_1-239_0008.jpg
PL_1_4_1-239_0008.jpg
PL_1_4_1-239_0009.jpg
PL_1_4_1-239_0009.jpg
PL_1_4_1-239_0010.jpg
PL_1_4_1-239_0010.jpg
PL_1_4_1-239_0011.jpg
PL_1_4_1-239_0011.jpg
PL_1_4_1-239_0012.jpg
PL_1_4_1-239_0012.jpg
PL_1_4_1-239_0013.jpg
PL_1_4_1-239_0013.jpg
PL_1_4_1-239_0014.jpg
PL_1_4_1-239_0014.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne