Metryka Koronna 4-1, sygnatura 233
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2014-09-02
PL_1_4_1-233_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-233_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-233_0001.jpg
PL_1_4_1-233_0001.jpg
PL_1_4_1-233_0002.jpg
PL_1_4_1-233_0002.jpg
PL_1_4_1-233_0003.jpg
PL_1_4_1-233_0003.jpg
PL_1_4_1-233_0004.jpg
PL_1_4_1-233_0004.jpg
PL_1_4_1-233_0005.jpg
PL_1_4_1-233_0005.jpg
PL_1_4_1-233_0006.jpg
PL_1_4_1-233_0006.jpg
PL_1_4_1-233_0007.jpg
PL_1_4_1-233_0007.jpg
PL_1_4_1-233_0008.jpg
PL_1_4_1-233_0008.jpg
PL_1_4_1-233_0009.jpg
PL_1_4_1-233_0009.jpg
PL_1_4_1-233_0010.jpg
PL_1_4_1-233_0010.jpg
PL_1_4_1-233_0011.jpg
PL_1_4_1-233_0011.jpg
PL_1_4_1-233_0012.jpg
PL_1_4_1-233_0012.jpg
PL_1_4_1-233_0013.jpg
PL_1_4_1-233_0013.jpg
PL_1_4_1-233_0014.jpg
PL_1_4_1-233_0014.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne