Metryka Koronna 4-1, sygnatura 58
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-12-19
PL_1_4_1-058_0030.jpg
PL_1_4_1-058_0030.jpg
PL_1_4_1-058_0031.jpg
PL_1_4_1-058_0031.jpg
PL_1_4_1-058_0032.jpg
PL_1_4_1-058_0032.jpg
PL_1_4_1-058_0033.jpg
PL_1_4_1-058_0033.jpg
PL_1_4_1-058_0034.jpg
PL_1_4_1-058_0034.jpg
PL_1_4_1-058_0035.jpg
PL_1_4_1-058_0035.jpg
PL_1_4_1-058_0036.jpg
PL_1_4_1-058_0036.jpg
PL_1_4_1-058_0037.jpg
PL_1_4_1-058_0037.jpg
PL_1_4_1-058_0038.jpg
PL_1_4_1-058_0038.jpg
PL_1_4_1-058_0039.jpg
PL_1_4_1-058_0039.jpg
PL_1_4_1-058_0040.jpg
PL_1_4_1-058_0040.jpg
PL_1_4_1-058_0041.jpg
PL_1_4_1-058_0041.jpg
PL_1_4_1-058_0042.jpg
PL_1_4_1-058_0042.jpg
PL_1_4_1-058_0043.jpg
PL_1_4_1-058_0043.jpg
PL_1_4_1-058_0044.jpg
PL_1_4_1-058_0044.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne