Metryka Koronna 4-1, sygnatura 38
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-12-19
PL_1_4_1-038_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-038_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-038_0001.jpg
PL_1_4_1-038_0001.jpg
PL_1_4_1-038_0002.jpg
PL_1_4_1-038_0002.jpg
PL_1_4_1-038_0003.jpg
PL_1_4_1-038_0003.jpg
PL_1_4_1-038_0004.jpg
PL_1_4_1-038_0004.jpg
PL_1_4_1-038_0005.jpg
PL_1_4_1-038_0005.jpg
PL_1_4_1-038_0006.jpg
PL_1_4_1-038_0006.jpg
PL_1_4_1-038_0007.jpg
PL_1_4_1-038_0007.jpg
PL_1_4_1-038_0008.jpg
PL_1_4_1-038_0008.jpg
PL_1_4_1-038_0009.jpg
PL_1_4_1-038_0009.jpg
PL_1_4_1-038_0010.jpg
PL_1_4_1-038_0010.jpg
PL_1_4_1-038_0011.jpg
PL_1_4_1-038_0011.jpg
PL_1_4_1-038_0012.jpg
PL_1_4_1-038_0012.jpg
PL_1_4_1-038_0013.jpg
PL_1_4_1-038_0013.jpg
PL_1_4_1-038_0014.jpg
PL_1_4_1-038_0014.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne