Rlogo  PTHerPOLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE • THE POLISH HERALDIC SOCIETY

PL 00–272 Warszawa • Rynek Starego Miasta 29/31, tel. (+48) 506 478 180
www.pther.pl; www.pther.eu; pther.info

 

 

 

Zebrania Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
odbywają się w gościnnych progach Archiwum Głównego Akt Dawnych
Warszawa, ul. Długa 7

12 stycznia 2018

16 luty 2018

Wręczenie Wyróżnienia Nagrody im. Adama Heymowskiego
16 marca 2018

Sumaryzacja Ksiąg Wpisów Metryki Koronnej

z czasów Władysława IV

MK 180 – MK 190

 

Podsumowanie zakończonych prac

 

Opracowanie sumariusza Księgi Wpisów MK 180:

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS3/03578

Opracowanie sumariuszy Ksiąg Wpisów MK 181 - MK 190:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014-2018

 

piątek 20 kwietnia 2018, godz. 10.00 – 14.00 Sala Balowa AGAD

Warszaw, ul. Długa 7