RPOLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE • THE POLISH HERALDIC SOCIETY

PL 00–272 Warszawa • Rynek Starego Miasta 29/31, tel. (+48) 506 478 180
www.pther.pl; www.pther.eu; pther.info

 

Rzeczpospolita informuje o pracach nad zmianą Ustawy o Godle, barwach….

Wszystkim PT Członkom Polskiego Towarzystwa Heraldycznego życzymy udanych wakacji i zapraszamy do udziału w:

XIV Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne w 100-lecie odzyskania niepodległości
Herb w kulturze

25-26 października 2018 roku

Kazimierz Dolny

 

Zebrania Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
odbywają się w gościnnych progach Archiwum Głównego Akt Dawnych
Warszawa, ul. Długa 7

 (informacje archiwalne poniżej)

STATUT

Zarząd Główny wybrany na Walnym Zebraniu w 2017 roku:

 

Nazwisko

Imię

 

Stanowisko

dr hab., prof. UO 

GÓRZYŃSKI

SŁAWOMIR

 

PREZES

dr hab., prof.UŁ

ADAMCZEWSKI

MAREK

ANDRZEJ

CZŁONEK ZARZĄDU

 

BEBŁOWSKI

ANDRZEJ

JULIAN

SKARBNIK

 dr hab., prof. IH PAN

CHŁAPOWSKI

KRZYSZTOF

MARIA

ZASTĘPCA SKARBNIK

 dr hab.

GIERGIEL

TOMISŁAW

 

CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 

LEDÓCHOWSKI

STANISŁAW

MARIAN

CZŁONEK ZARZĄDU

 

MROZOWICKI

JERZY

ADAM

ZASTĘPCA SEKRETARZA GENERALNEGO

dr hab., prof. UKSW

MROZOWSKI

PRZEMYSŁAW

STANISŁAW

WICEPREZES

Prof. Dr hab.

RACHUBA

ANDRZEJ

WOJCIECH

WICEPREZES

dr hab.

SEROKA

HENRYK

 

CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 dr hab.

SIKORSKI

ANDRZEJ

JAN

SEKRETARZ GENERALNY

dr

SŁAWIŃSKI

TOMASZ

 

CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

dr hab.

STARZYŃSKI

MARCIN

PAWEŁ

CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

KRS

Projekty naukowe zob.pther.eu

Zebrania które odbyły się w 2018 roku:

22 czerwca 2018

Adam Żurek

„Rzeczywistość” i „imaginacja”. „Błędy” w herbarzach wczesnonowożytnych (XVI-XVII w.)

jako odzwierciedlenie metod pracy ich autorów.

Przedmiotem analizy będzie kilkadziesiąt herbarzy, tak rękopiśmiennych, jak i drukowych, powstałych na obszarze Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Przedstawione zostaną „błędy oczywiste”, typowe omyłki pisarskie oraz „błędy” będące efektem … szerokiej wiedzy autorów omawianych dzieł.

25 maja 2018

 

20 kwietnia 2018: Sumaryzacja Ksiąg Wpisów Metryki Koronnej z czasów Władysława IV MK 180 – MK 190,

 

Wręczenie Wyróżnienia Nagrody im. Adama Heymowskiego
16 marca 2018

16 luty 2018

12 stycznia 2018