logo  PTHer_male.pngR

POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE • THE POLISH HERALDIC SOCIETY

PL 00–272 Warszawa • Rynek Starego Miasta 29/31, tel. (+48) 506 478 180
www.pther.pl; www.pther.eu; pther.info

Projekty naukowe Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
oraz bazy wiedzy pther.eu

Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJĘ ŻE W PROGRAMIE WSPARCIE DLA CZASOPISM NAUKOWYCH ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA HERALDYCZNEGO OTRZYMAŁ 100 NA 100 PUNKTÓW

Informacje dla PT Autorów Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

 

W dniu 15 marca 2019 roku odbyło się wręczenie Nagrody im. Adama Heymowskiego.

Nagrodę otrzymał wybitny polski mediewista, twórca szkoły genealogicznej prof. dr hab. Janusz Bieniak za książkę Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie, Warszawa 2018.

Wyróżnienia Nagrody otrzymali za książki:

Dr hab. Barbara Widłak, Herbarz 1999 – 2019, Kraków 2018

Prof. dr hab. Dariusz Kupisz i dr Mariusz Kozdrach, Kochanowscy w XV – XVIII wieku, Warszawa-Radom 2018

 

Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

5 IV 2019, godz. 17.00

Dr Hubert Wajs, Iusta vindicta, czyli emblemat na dokumencie dla Stefana Snopkowskiego herbu Rawicz z 1613 r.odbywają się w gościnnych progach Archiwum Głównego Akt Dawnych
Warszawa, ul. Długa 7

(informacje archiwalne poniżej)

STATUT

Zarząd Główny wybrany na Walnym Zebraniu w 2017 roku (wyciąg z KRS):

 

Nazwisko

Imię

 

Stanowisko

dr hab. 

GÓRZYŃSKI

SŁAWOMIR

 

PREZES

dr hab., prof.UŁ

ADAMCZEWSKI

MAREK

ANDRZEJ

CZŁONEK ZARZĄDU

 

BEBŁOWSKI

ANDRZEJ

JULIAN

SKARBNIK

 dr hab., prof. IH PAN

CHŁAPOWSKI

KRZYSZTOF

MARIA

ZASTĘPCA SKARBNIK

 dr hab.

GIERGIEL

TOMISŁAW

 

CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 

LEDÓCHOWSKI

STANISŁAW

MARIAN

CZŁONEK ZARZĄDU

 

MROZOWICKI

JERZY

ADAM

ZASTĘPCA SEKRETARZA GENERALNEGO

dr hab., prof. UKSW

MROZOWSKI

PRZEMYSŁAW

STANISŁAW

WICEPREZES

Prof. dr hab.

RACHUBA

ANDRZEJ

WOJCIECH

WICEPREZES

dr hab.

SEROKA

HENRYK

 

CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 dr hab.

SIKORSKI

ANDRZEJ

JAN

SEKRETARZ GENERALNY

dr

SŁAWIŃSKI

TOMASZ

 

CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

dr hab.

STARZYŃSKI

MARCIN

PAWEŁ

CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

KRS (całość)

EU PIC: 902839917

Projekty naukowe zob.: pther.eu

Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych zaprasza na pokaz specjalny archiwaliów pt. „Zanim powstały archiwa państwowe”, który odbędzie się w sali balowej w piątek 8 lutego br. o godz. 14

Pokaz został przygotowany w związku z obchodami 100-lecia archiwów państwowych.

 

 

Zebrania w 2019 roku organizowane przez Zarząd Główny

(AGAD, Warszawa)

Zapraszamy na zebranie naukowe organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w dniu 1 marca 2019 roku, godz. 17.00.

dr hab. Sławomir Górzyński

Pt.: Czy Jan Zamoyski próbował stworzyć nowy ród heraldyczny?

Nobilitacje ostatniej ćwierci XVI w. i pierwszych lat XVII w. powstawały pod przemożnym wpływem hetmana i kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. W kreacjach herbów, ale i formułach kancelaryjnych znanych z aktów nobilitacji można doszukiwać się pewnych koncepcji  o bardziej ogólnym charakterze, być może – jest to jednak temat dyskusyjny – była to próba stworzenia owego rodu herbowego związanego z Janem Zamoyskim.

W dniu 28 stycznia 2019 r. o godzinie 18.00 w Galerii Schody Wydziału Form Przemysłowych (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy dr hab. Barbary Widłak pt. HERBY.

·       dr hab. Barbara Widłak (ASP, Kraków), Projektowanie współczesnych herbów; 18 stycznia 2019 roku, godz. 17.00 

Współczesne wymogi technologiczne oraz reguły heraldyczne stawiają przed projektantem herbu ściśle określone zasady postępowania.

Rozwijająca się współcześnie heraldyka samorządowa musi być oparta na tradycji i źródłach historycznych oraz na wiedzy heraldycznej. Stąd konieczność współpracy projektantów z heraldykami i historykami. Model takiej współpracy udało się wypracować i zrealizować w krakowskim środowisku. Autorka wraz z  historykami i heraldykami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojciechem Drelicharzem i Zenonem Piechem, opracowała graficznie herby województwa małopolskiego, kilkunastu jego powiatów i gmin, tworząc spójny pod względem symboliki i barwy system heraldyczno-weksylologiczny.

Duży wpływ na ocenę poprawności znaku ma jego czytelność, autorka w czasie prezentacji na przykładzie znaków heraldycznych Krakowa, herbów uniwersytetów oraz herbów kościelnych przybliży ten ważny aspekt we współczesnym projektowaniu systemów identyfikacji wizualnej. 

Barbara Widłak, kierownik pracowni w Katedrze Komunikacji Wizualnej na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie.

W czerwcu 2018 otrzymała tytuł doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia pt. Znaki uniwersyteckie. Projekty systemów identyfikacji wizualnych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Collegium Medicum UJ w Krakowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

Od 1999 roku współpracuje z historykami z Uniwersytetu Jagiellońskiego i zajmuje się opracowaniem graficznym herbów, flag, chorągwi, sztandarów, pieczęci oraz insygniów władzy. Zaprojektowała około 70 herbów, które zostały zatwierdzone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. W 2002 roku otrzymała medal „Kraków 2000” za opracowanie herbu Krakowa. W maju 2018 wydany drukiem przez Wydawnictwo ASP w Krakowie Herbarz jej autorstwa otrzymał wyróżnienie w 58. Konkursie Najpiękniejsze Książki Roku 2017. W czerwcu 2018 w konkursie Polish Graphic Design Awords otrzymała nagrodę główną za System identyfikacji wizualnej Krakowa – Księga Herbu.

Informacje o działalności w 2018 roku:

·       Rzeczpospolita informuje o pracach nad zmianą Ustawy o Godle, barwach….

·       XIV Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne w 100-lecie odzyskania niepodległości

Herb w kulturze

25-26 października 2018 roku

Kazimierz Dolny

22 czerwca 2018

·       Adam Żurek, „Rzeczywistość” i „imaginacja”. „Błędy” w herbarzach wczesnonowożytnych (XVI-XVII w.) jako odzwierciedlenie metod pracy ich autorów.

Przedmiotem analizy będzie kilkadziesiąt herbarzy, tak rękopiśmiennych, jak i drukowych, powstałych na obszarze Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Przedstawione zostaną „błędy oczywiste”, typowe omyłki pisarskie oraz „błędy” będące efektem … szerokiej wiedzy autorów omawianych dzieł.

·        25 maja 2018

 

·        20 kwietnia 2018: Sumaryzacja Ksiąg Wpisów Metryki Koronnej z czasów Władysława IV MK 180 – MK 190,

 

·        Wręczenie Wyróżnienia Nagrody im. Adama Heymowskiego
16 marca 2018

·        16 luty 2018

·        12 stycznia 2018